Merilna tehnika

Zaradi neprestane rasti cen energentov je zelo pomembno, da se obračunavanje porabe izvaja na podlagi dejansko porabljenih količin, da pri samem obračunavanju ne prihaja do nepravilnosti pri izračunih z nerealnimi vrednostmi porabljene energije in s tem do neželjenih sporov med stanovalci in distibuterji energije.

Z našim partnerjem LANDIS+GYR d.o.o., ki je hčerinsko podjetje istoimenskega matičnega švicarskega podjetja, smo postavili moderen sistem merjenja, prenosa ter obdelave podatkov v novogradnjah ter na obstoječih sistemih, da do neželjenih sporov med stanovalci in distributerji energije ne bi več prihajalo. Hkrati pa sistem omogoča nadgradnjo za racionalno porabo energije.

Sistem daljinskega prenosa podatkov sestavlja:
   ¬ daljinski nadzor ogrevalnih sistemov in kotlovnic
   ¬ daljinski prenos podatkov
   ¬ vgradnja brezžičnih merilcev toplotne energije
   ¬ vgradnja brezžičnih vodovodnih števcev
   ¬ vgradnja radiatorskih brezžičnih delilnikov
   ¬ računalniška obdelava podatkov o porabljeni energiji ter količini porabljene vode

Z letom 2011 stopi v veljavo zakon o obveznem merjenju energije in količine porabljene vode za vse bivalne objekte. Od tega datuma dalje bo merilni sistem obvezen in v primeru neizvedbe tudi sankcioniran.