Obrobne storitve

Pod obrobnimi storitvami smatramo dejavnosti, ki jih opravljamo priložnostno in niso del dnevne rutine. Med te sodijo:
   ¬ izvedba ter vzdrževanje vodovodnih instalacij
   ¬ izvedba hišnih kanalizacij:
      ¬ strojno prediranje in nadtlačno izpiranje hišnih kanalizacij do Ø150
      ¬ strojno čiščenje in prediranje odtočnih instalacij meteornih voda do 50 m
   ¬ servisiranje plinskih kotlov ter plinskih in oljnih gorilcev
   ¬ krmiljenje ogrevalnih sistemov