Vzdrževanje ogrevalnih sistemov

V sklopu upravljanja in vzdrževanja ogrevalnih sistemov je zajet nadzor ogrevalnega sistema mesta Celje. Izvajamo ga na večjih ogrevalnih sistemih in večstanovanjskih objektih:
   ¬ poslovnih prostorih
   ¬ večstanovanjskih objektih ter
   ¬ kotlovnicah