Izvedba ogrevalnih sistemov

Temeljna usmeritev podjetja ROBEL pri izvajanju ogrevalnih sistemov je izvedba nizkotemperaturnih sistemov ogrevanja - kombinacija talnega ogrevanja ter toplotne črpalke.
Naše podjetje si je namreč zadalo cilj, da svojim uporabnikom na daljši rok omogoči varčnejši in cenejši ogrevalni sistem, ki ni odvisen od oskrbe z energijskimi viri na tržišču.