Celje

Ime objekta: Večstanovanjski objekti  
Lokacija: Ljubljanska 26-32 ter
Vojkova 2-8, 10-16
Opis del: izvedba toplotnih podpostaj
<< 1_7 >>