Reference

Naše reference zajemajo predvsem objekte na območju Štajerske regije, ker je to naše področje delovanja.
Kot smo navedli že pri opisu naših storitev, pa je to področje precej široko. Zato smo tudi svoje referenčne objekte razdelili v 3 večje skupine:

   ¬ večji objekti
   ¬ individualni objekti
   ¬ vzdrževanje blokov
   ¬ obrobne storitve

Na večjih objektih, kot so šole, trgovski centri ter poslovni prostori (hale, skladišča,...), naše reference zajemajo predvsem izvedbo vodovodnih instalacij, kanalizacije ter ogrevanja.
Individualne objekte povečini opremljamo z najkvalitetnejšim sistemom talnega ogrevanja, po novem pa tudi s toplotnimi črpalkami. Naše reference na individualnih objektih torej zajemajo predvsem izvedbo nizkotemperaturnega ogrevalnega sistema.
Vzdrževanje večstanovanjskih objektov izvajamo predvsem v mestu Celje. Naše reference iz tega področja torej zajemajo predvsem vzdrževanje podpostaj ter izvedbo in vzdrževanje kotlovnic v celjskih večstanovanjskih blokih.

Vsak referenčni objekt vsebuje izkaznico, v kateri je poleg objekta opisano tudi delo, ki smo ga na objektu opravili. V prihodnosti bodo izkaznico krasile tudi fotografije referenčnih objektov, ki so trenutno še v delu.