Vprašanja in odgovori po tematskih sklopih

   ¬ KALORIMETRI
+ Funkcija kalorimetra
Zanima me funkcija delovanja vgrajenih kalorimetrov v večstanovanjskem bloku. Kolikšna mora biti najnižja zagotovjena temperatura v ogrevalnem sistemu za pravilno delovanje kalorimetra in porabljene energije?
Zakaj sobni termostat kaže funkcijo pretoka kljub ugasnjenemu sistemu ogrevanja?
Merilec porabe toplotne energije »kalorimeter« beleži (tipa) temperaturo ogrevalne vode ob vstopu v ogrevalno zanko stanovanja in na izstopu iz nje, ob tem beleži količino pretoka skozi njo. Vsaka temperaturna razlika (tudi minimalna) med vstopno in izstopno temperaturo v kombinaciji s pretokom je t.i. poraba.
Sobni termostat tipa temperaturo zraka v prostoru in jo primerja z zahtevano (nastavljeno) v programu. Njegovo delovanje je neodvisno od vira toplote.
   ¬ DELILNIKI TOPLOTE
+ Kaj je delilnik
Kako točno delujejo delilniki? Kdaj začnejo šteti porabo? Pri kateri temperaturi radiatorja? Ali štejejo pretok vode?
Delilnik toplote beleži vsako oddano toploto grelnega telesa od trenutka, ko je grelno telo toplejše od okolice; vsako temperaturo ogrevala blizu 30°C. Delilnik ne beleži gibanja medija, oz. vira toplote. Beleži izključno oddano toploto grelnega telesa v prostor.
+ Montaža delilnika
Zanima me, zakaj je števec montiran čisto na vrh radiatorja, kjer je temperatura ves čas zelo visoka, medtem ko sta spodnji dve tretjini radiatorja mrzli.
Poleg tega sem pri prijatelju opazil, da števec nima direktnega stika z radiatorjem, kakor ga ima pri nas. Ali je v tem razlog za tako visoke položnice?
Radiatorski delilniki se nameščajo na grelna telesa skladno z zahtevo proizvajalca (pri klasičnih radiatorjih po dolžini na sredino in po višini na zgornjo četrtino radiatorja). Glede na različne tipe radiatorjev se temu primerno delilniki prilagajajo radiatorjem različno. Različna prilagajanja delilnikov radiatorjem pa se upoštevajo pri določitvah »faktorjev radiatorjev«. Sama namestitev delilnika NE vpliva na višino položnice; le-ta je odvisna od dejanske porabe in cene toplotne energije.
+ Cena točke
Koliko KWh je ena točka?
Na to vprašanje vam ne znamo odgovoriti. Točka bi lahko bila odvisna od količine porabljene toplotne energije izkazane na glavnem kalorimetru in od trenutne cene le- te, ali pa od količine porabljenega energenta (plin, olje) v določenem časovnem obdobju. Vendar v te podatke žal nimamo vpogleda.
+ Obračunavanje toplote pri zaprtih radiatorjih
Od 15.03.2011 radiatorji nimajo porabe (enostavno so zaprti). Zanima me, kako se to obračunava (faktor poraba 0)?
Kje lahko vidim kako obračunavate zunanje stene?
Delilnik izkazuje oddano toploto grelnega telesa v obliki „enot”. Če grelno telo ne oddaja toplote se izkazano stanje „enot” ne spreminja; poraba = 0! Tako je tudi izkazana poraba grelnega telesa za določeno obdobje – 0 (vse kar se množi z 0 da rezultat 0).
Podjetje ROBEL ob vgradnji delilnikov sočasno izvede „posnetek” stanovanja; popis vseh grelnih teles, števila prostorov in lege stanovanja (število zunanjih sten in njihova pozicija glede na strani neba). Pri obračunu porabe pa moramo upoštevati faktorje stanovanj izkazane v sporazumu, ki je sprejet in potrjen s strani stanovalcev objekta.
Vsi podatki o načinu izračunavanja porabe stanovanjske enote so prikazani v »RAZDELITVI PO DELILNIKIH«, ki jo prejmete vsak mesec  nabiralnik.
   ¬ OGREVALNI SISTEMI
         ¬ neugodne temperature v večstanovanjskem objektu
+ Prenizke temperature v stanovanju
Kupila sem novo stanovanje, kjer je ogrevanje na plin. Ko se je začela kurilna sezona, sem ugotovila, da je ogrevanje nepravilno. Kurim že od oktobra, pa še nisem dosegla v stanovanju 20°C. No zdaj pa po vrsti. Občutek imam, da peč ne deluje pravilno in da ni dovolj grelnih teles.
Stanovanje je veliko 60 kvadratnih metrov, razdeljeno sledeče:
 • dnevno-kuhinjski prostor (25 m2): dva radiatorja 60x60 cm
 • spalnica (14 m2): en radiator 70x40 cm
 • druga spalnica (9 m2): en radiator 50x40 cm
 • hodnik (7,3 m2): en radiator 40x60 cm
 • kopalnica (5 m2): kopalniški radiator 132x45 cm
Radiatorji so znamke Vogel & Noot (z dvojno spiralo v notranjosti), plinska peč Beretta CIAO 24.
Stanovanje se nahaja na senčni strani, pozimi so temperature velikokrat pod ničlo. Blok ima baje dobro izolacijo.
Na peči sem poskusila različne temperature vode pa kljub vsemu ni ogrelo stanovanja. Če sem nastavila temperaturo na 80°C na peči, je delovalo takole: ko je peč dosegla želeno temperaturo, se je iz 80°C do 60°C spustila v minuti in pol in potem se je peč spet priklopila in delovala dokler ni dosegla 80°C. V tem času so bili radiatorji topli, vendar toplote niso oddajali. Nato so prišli s servisa in mi menjali najprej termostat, nato še na peči (menda neko sondo), po menjavi te sonde se je po približno dveh urah delovanja peči, ko je bila temperatura nastavljena na 60°C, ogrela večja soba (ki je najbliže peči) na 20 oziroma 21°C, manjša sobica, ki je zraven na 18°C, dnevno kuhinjski prostori pa ne dosežejo več kot 17,5°C.
Regulatorji na grelnih telesih so nastavljeni na maksimalno. Tudi če sem zmanjšala regulator v spalnici na manj, se v dnevno-kuhinjskih prostorih temperatura ni zvišala.
Kaj je vzrok temu?
Za omenjene težave je lahko več vzrokov:
 • Lahko je t.i. uhajanje toplote (npr. puščanje toplote pri oknih) – zaznavate neprijetno gibanje zraka v prostorih (prepih)
 • Lahko so vgrajena premala grelna telesa (glede na ogrevalno moč) – kljub vročim radiatorjem se prostor ne segreje
 • Lahko so težave na ogrevalni zanki, slabi pretoki
  • prvi radiator je dovolj topel, vsak naslednji je pa hladnejši od prejšnjega
  • na kotlu je višja temperatura, kot pa na radiatorjih
To je le nekaj možnih vzrokov nezadostnega ogrevanja prostorov. Za kaj več je potreben podrobnejši pregled ogrevalnega sistema.
Za lažjo kontrolo sistema: pri zunanji temperaturi 0°C morate brez težav ogreti stanovanje z ogrevalno temperaturo + 500°C na 210°C (pri nastavitvi termostatske glave  v položaju 3).
Ponudil sem vam nekaj splošnih odgovorov (vzrokov vaših težav pri ogrevanju). Stanovanja vam to ne pogreje, upam pa, da boste uspeli zadeve urediti v najkrajšem času.
+ Menjava radiatorja pozimi
Zanima me, kako je z menjavo radiatorjev v zimskem času v stanovanjskem bloku. Je to izvedljivo? Ali lahko to naredite vi? Zanima me tudi okvirna cena.
Stanujem na Zelenici v Celju, v 8. nadstropju.
Radiatorji se menjujejo v vseh letnih obdobjih; ogrevalni sistemi so potopljeni vseh 365 dni v letu (razen v času izvedb večjih posegov v sistem). Strošek zamenjave radiatorja pa je odvisen od:
 • kvalitete radiatorskih zapornih elementov
 • želenega števila radiatorjev (zamrzovanje radiatorskih priključkov, ali izvedba izpusta vode iz dela ogrevalnega sistema)
Zelenica (8 ali 9) je visok objekt. V primeru zamenjave enega radiatorja se izvede zamrzovanje priključkov (2 x 14,28€), v primeru sočasne zamenjave večjega števila radiatorjev je cenejša izvedba delnega izpusta iz sistema (cca. 75,00€). K tem stroškom je potrebno prišteti radiator + delo (premontaža), predelavo priključkov, pripravljalna in zaključna dela (polnjenje, odzračevanje, ...) ter pripravljalna dela (potne stroške).

Zamenjave radiatorjev izvajamo izključno na podlagi predhodno izdelanih ponudb.
Osnova: CENIK ZA LETO 2013
         ¬ moteno delovanje plinskega kotla
         ¬ izliv vode na ogrevalnem sistemu
   ¬ IZGRADNJA NOVEGA MODERNEGA OGREVALNEGA SISTEMA
+ Cena talnega ogrevanja
Katere podatke potrebujete za izdelavo ponudbe za talno ogrevanje objekta? Rad bi dobil občutek, koliko bi me takšen tip ogrevanja stal. Ali je izdelava ponudbe obvezujoča?
Za izdelavo okvirne ponudbe (ki ni obvezujoča), nam posredujete tlorise ogrevanih prostorov z opisom namembnosti ter grobi opis objekta (novogradnja, starogradnja, nova/stara okna, fasada,...), lokacija objekta ter vir ogrevanja (plinski kotel, oljni kotel, drva, toplotna črpalka,...).
+ Cena talnega ogrevanja
Koliko bi stal material za talno ogrevanje za 100m2?

Žal vam točnega odgovora za zastavljeno vprašanje ne moremo podati. Cena ogrevanja m2 tal je odvisna od:

 • kvalitete uporabljenega materiala (tip cevi, opremljenost razdelilnih omaric, ...)
 • toplotnih izgub prostorov (etaža, pritličje, dolžina položenih metrov cevi/m2 glede na projekt če obstaja, ...)
 • načina izvedbe ogrevanja (polaganje na sistemske plošče, na armaturo, na vodila, ...)
 • od predpriprave tal (že izvedena toplotna izolacija, uporaba sistemskih plošč)
 • zahtevnosti regulacijskih sistemov (osnovna oprema, kvalitetna oprema, nadstandardna oprema krmilnih sistemov)
 • podpor, ki jih nudi proizvajalec – dobavitelj

Okvirna cena materiala za izvedbo m2 talnega ogrevanja lahko znaša med 10 in 25 €. Ocenitev ne zajema izvedb dovodov do razdelilnih omaric.
Strošek materiala za izvedbo talnega ogrevanja po sistemu Multibeton znaša cca 18 €/ m2 – strošek zajema dobavo materiala (brez dodatne krmilne opreme: sobni termostati, el. motorni pogoni, …) ter izdelavo projektne dokumentacije.

+ Predračun talnega ogrevanja
Katere podatke potrebujete za izdelavo predračuna za talno ogrevanje hiše?
Za izračun talnega ogrevanja potrebujemo:
   ¬ projekt objekta s transmisijskim izračunom
ali
   ¬ skico z izrisom prostorov – lega (mansarda, pritličje ali etaža) in njihova namembnost
   ¬ tipi vseh sten (material in debelina stene – K-faktorji)
   ¬ tip oken s K-faktorji
   ¬ tip strehe z debelino in vrsto izolacije
   ¬ tip fasade s K-faktorji
   ¬ položaj objekta glede na lego (osoja, prisoja) in strani neba
Na podlagi teh podatkov se izvede projekt talnega ogrevanja po sistemu Multibeton; le-ta je brezplačen (zajet je v ceni izvedbe).
+ Toplotna črpalka ali sončni kolektorji
Kakšna je razlika med toplotno črpalko in sončnimi kolektorji? Za ogrevanje hiše bi imela talno ogrevanje, ne vem pa kaj naj imam za ogrevanje vode in me zanima katera je po vašem mnenju boljša rešitev. Opazila sem, da sta cenovno zelo podobni rešitvi, ne vem pa katera je praktična razlika med obema variantama.
Domnevam, da govorimo o novogradnji. V takem primeru je smiselno razmišljati o celostni rešitvi problema.
Sončni kolektorji so namenjeni predvsem pripravi tople sanitarne vode; le redko jih lahko uporabimo za ogrevanje prostorov. Optimalni učinek dosežemo z izgradnjo kotlovnice (kotel, regulacijski sistemi, zalogovnik in sončni kolektorji). Investicija v sistem je relativno velika v primerjavi z doseženimi rezultati (investicija v sistem /proizvedeni litri tople sanitarne vode).
V primeru TČ je stvar nekoliko drugačna (ne govorim o praksi v Sloveniji; ko se govori o TČ se predvsem misli o kompletu bojler in TČ zrak-voda). Kvalitetne TČ lahko zadostijo vsem potrebam ogrevanja in ohlajanja objekta ter oskrbi objekta s toplo sanitarno vodo (tudi z ogrevanjem bazenskega kompleksa). V teh primerih lahko odpadejo vsi dodatni sistemi ogrevanja objektov (objekt ne potrebuje kotlovnice).
Primer: TČ se uporabi za ogrevanje objekta, ogrevanje sanitarne vode je stranski produkt – dodatno se pridobi hlajenje objekta (v poletnem času).
Nudimo vam rešitev:
   ¬ uporaba TČ za ogrevanje objekta
   ¬ na povratni vod talnega ogrevanja se priklopi bojler s TČ voda-voda (le-ta koristi v zimskem času temperaturo povratka, v letnem pa temperaturo prostora – s tem se izvede hlajenje prostorov)
Podjetje Hautec ima za take primere razvit sistem TČ. Izbira in konfiguracija TČ se prilagaja željam in zahtevam investitorja ter možnostim na terenu.
Pri celostni rešitvi oskrbe objekta torej NI vprašanje sončni kolektor ali TČ. Kjerkoli je mogoče naj se vgradi TČ.
+ Razlika med klasičnim talninm ogrevanjem in sistemom talnega ogrevanja Multibeton
Zanima me razlika med klasičnim talnim gretjem in talnim gretjem MULTIBETON.
Osnovne razlike v tipih talnega ogrevanja so naslednje:
   1. razlika v kvaliteti uporabljenega materiala
   2. tehnika in način polaganja
   3. garancije
   4. predpriprava pred polaganjem


Podrobnejši opis razlik:

   1. Pri sistemu Multibeton se uporablja polipropilenska cev. Pri klasičnem sistemu pa polietilenska cev. Testiranje cevi si lahko podrobneje ogledate v galeriji.

   2. Pri sistemu Multibeton je koncentracija cevi na mestu vdora hladnega zraka v prostor – pri klasičnem sistemu pa se cev polaga v tako imenovan sistem „polž” ne glede na položaj sten in vdorov hladnega zraka. Pri sistemu Multibeton je posledično bistveno boljša mikro-klima.

Animacijo razlike v polaganju talnega ogrevanja si lahko ogledate na spletnih straneh podjetja Semont.

   3. Pri sistemu Multibeton nudimo pisno 10 letno garancijo na funkcionalnost sistema in 30 letno garancijo na življenjsko dobo. Pri klasičnem sistemu je sicer garancija odvisna od proizvajalca ter izvajalca del, vendar pa je vsem skupno, da dajejo proizvajalci garancijo na material, izvajalci pa na delo, pri čemer ostane garancija na funkcionalnost zavita v meglo.

   4. Pri sistemu Multibeton imamo pred pričetkom del izveden projekt z jasno izrisanimi načini polaganja za vsak prostor posebej. Pri klasičnem sistemu pa pri manjših objektih (običajno) ni projekta; dela se izvajajo s sprotnim določanjem razmikov cevi glede na namembnost prostora.
Več o sistemu talnega ogrevanja Multibeton pa si lahko preberete na spletnih straneh podjetja Semont, uradnega zastopnika podjetja Multibeton v Sloveniji ali pa neposredno obiščete spletno stran podjetja Multibeton.

+ Razlika med TČ zrak-voda ter TČ zemlja-voda na Primorskem
Prosim vas za oceno, kakšno vrsto toplotne črpalke se mi splača postaviti na Primorskem za ogrevanje enostanovanjske hiše površine cca. 170m2. Kakšna bi bila razlika v stroških nabave in vgradnje obeh naprav in v kolikem času se ta razlika v primorskih razmerah izplača? Kakšne so težave pri ogrevanju s črpalko zrak-voda pri nizkih temperaturah? Bi bilo potrebno dogrevanje z drugimi viri?
Zaradi geografskih značilnosti vašega področja (apnenčasta kamnita tla, pomanjkanje podtalnice), vam priporočamo vgradnjo toplotne črpalke zrak-voda. Pomanjkljivost navedene toplotne črpalke je v tem, da ima najboljši izkoristek (grelno število) do približno +2°C, pod to vrednostjo pa izkoristek črpalki pade. Črpalke zrak-voda sicer delujejo tudi do -20°C, vendar pa je izkoristek v tem primeru skoraj enak vloženi energiji.
Ker pa so na Primorskem temperature redkokdaj tako nizke, mislimo, da je vgradnja smotrna in se kot takšna izplača.

+ Ogrevanje s sistemom zrak-voda
Zanima nas ali je možno ogrevati montažno hišo, velikosti 135 m2 (nadstropje in mansarda) samo s sistemom zrak-voda? Ali se v tem primeru že dobijo naprave, ki omogočajo talno gretje v kombinaciji z radiatorji (za ogrevanje dnevnega prostora)?
Menda talno gretje ni najbolj zdravo - ali to, glede na hiter napredek teh naprav, še drži?
Na trgu se že dobijo kvalitetne črpalke (pomembna je dejanska kvaliteta), ki omogočajo oskrbo ogrevalnega sistema skozi vso ogrevalno sezono (z normalnimi zunanjimi temperaturami za to okolje - predvidoma do -20 0C), v tem primeru je vprašljiva ekonomičnost (razlika med vloženo in pridobljeno energijo). Na letni ravni je vsekakor v plus TČ.
V primeru ogrevanja objekta s TČ je absolutno najprimernejše nizkotemperaturno ogrevanje (npr. talno ogrevanje). Kvalitetno izvedeno TO je človeku varno, primerno in priporočljivo.

   ¬ PREDELAVA (MODERNIZACIJA) OBSTOJEČEGA OGREVALNEGA SISTEMA
+ Neenakomerna pregretost radiatorjev
Zakaj vsi radiatorji v hiši ne ogrevajo enako oz. niso vsi enako topli? Hišo ogrevamo na mestni plin s plinsko pečjo, ki po izjavi proizvajalca zadošča za ogrevanje cca. 200 m2 ali več stanovanjske površine.
Za težavo, ki jo omenjate je lahko več vzrokov; sama ogrevalna moč kotla nima vpliva na kvaliteten transport ogrevalne vode po sistemu ogrevanja. Na to vpliva več drugih dejavnikov, kot so:
   ¬ Moč obtočne črpalke v plinskem kotlu (oz. nastavljena stopnja vrtljajev na črpalki npr. 2. ali 3. stopnja). Določen kotli (npr. kondenzacijski) imajo vgrajene črpalke z relativno nizkim številom vrtljajev; namenjene so predvsem za napajanje razdelilca.
   ¬ Način izvedbe razvoda ogrevanja, ustreznost dimenzij cevnega razvoda glede na obremenjenost ogrevalnih zank. Domnevam, da je bil pl. kotel vgrajen naknadno in je bil vezan na obstoječ sistem ogrevanja. Starejši sistemi ogrevanja so bili (običajno) predimenzionirani in vsebujejo veliko količino vode, kar pa ne ustreza stenskim plinskim kotlom.
   ¬ Primernost vezave grelnih teles glede na njihovo velikost (dvocevni sistem).
   ¬ Pravilna prednastavitev radiatorskih zapornih elementov (če je to mogoče).
V primeru, da je obtočna črpalka nastavljena na ustrezno moč in ker (brez večjega finančnega vložka) ne morete posegati v razvod ogrevanja priporočam vgradnjo radiatorskih ventilov z prednastavitvijo skupaj s termostatskimi glavami (npr.: Heimeier, Danfoss, Siemens, …). Radiatorski ventili se nastavijo na ogrevalno moč določenega radiatorja. S tem se izvede delno hidravlično uravnoteženje sistema in enakomernejši pretok čez vsa grelna telesa.
   ¬ SISTEM TOPLE IN HLADNE VODE
   ¬ ZAMAŠITVE HIŠNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA
   ¬ TEŽAVE S SPECIFIČNIMI OBJEKTI
+ Iršičeva 4, Celje (1. del)
Pri nas, na Iršičevi 4, v Celju obstaja manjši problem. Intenzivno gretje se v jutranjih urah začne šele ob 7h. Ker nekateri vstanemo dosti prej pred to uro (cca. 5.30), zato ker imamo zgodaj svoje obveznosti, nam je še kar hladno. Pozanimali smo se in ugotovili, da imajo marsikje drugod okrog 6h zjutraj že tople radiatorje.
Obstaja tudi drugi manjši problem, namreč v ceveh malo šumi, mislim, da so med negrelno sezono nekateri menjavali radiatorje v svojih stanovanjih in bojim se, da je problem zraka v ceveh, ne vem mogoče je kaj drugega, da se ustvarja konstanten šumeč zvok (sicer ni tako glasen, da je zelo zelo moteč, ampak sliši se).
Torej, če lahko kakorkoli pomagate vsaj, da posredujete ta dva manjša problema naprej odgovornim, bi vam marsikdo bil hvaležen iz našega vhoda na Iršičevi 4.
Temperaturni in časovni režimi ogrevanja večstanovanjskih objektov se prilagajajo željam in zahtevam stanovalcev (predstavniki objektov podajo zahteve ali navodila preko upravnika, le ta pa v pisni obliki na sedež podjetja ROBEL). Ogrevanje objektov se pričenja ob 6. uri in traja do 21. ure.
Sama pregretost grelnih teles je odvisna od razvoda ogrevalnega sistema, oz. od kvalitete razvoda. Za kvaliteten prenos toplote je NUJNA izvedba hidravličnega uravnoteženja objekta, ki pa žal na vašem objektu NI izvedena. Ob tem je ravno tako NUJNA vgradnja kvalitetnih radiatorskih ventilov s prednastavitvijo (kvalitetni razred Danfoss, Siemens, Haimaier), kar pa (v glavnem) tudi NI izvedeno. Glede na opažanja so različni izvajalci vgrajevali neustrezne ventile.
Neprijetno šumenje je posledica prevelikih pretokov in že prej omenjenega stanja ogrevalnega sistema. Šumenje se pojavlja, oz. izginja sorazmerno s spreminjanjem zunanjih temperatur.
Odgovornost za stanje na objektu je izključno na strani stanovalcev - lastnikov stanovanj.
+ Iršičeva 4, Celje (2. del)
Stanujem v Iršičevi 4 in problem je naslednji:
Danes pri -10 stopinj C se je ob 6.uri vklopilo ogrevanje, toda do 6.30 so se radiatorji ohladili. Zanima me, kako je to mogoče in ali kdo od stanovalcev lahko posega v nastavitve v podpostaji?
Namreč to se je v tem ogrevalnem obdobju že enkrat zgodilo in po pritožbi na Suprastan do danes teh težav ni bilo. Obračam se na Vas, ker so me tam neprijazno zavrnili, češ da se oni niso dolžni ukvarjati z mojim problemom. Ker ste Vi upravljalci ogrevanja, Vas prosim za odgovor.
Ker odhajam na delo ob 7.30 uri, mi je pomembno, da je zjutraj toplo.
Ogrevalni sistem objekta Iršičeva ul. 4, 6 deluje skladno z zahtevami stanovalcev. Temperature ogrevalnih teles uravnavajo radiatorski termostatski ventili (domnevamo, da so vgrajeni na vaših grelnih telesih). Možne so časovne in temperaturne korekcije režimov ogrevanja; le-te se izvajajo izključno na podlagi zahteve predstavnikov stanovalcev preko upravnika; in se nam posredujejo v obliki pisnega naročila.
V zadnjem obdobju nismo prejeli od upravnika objekta SupraStan oz. predstavnikov stanovalcev nikakršnih pripomb oz. zahtev v povezavi z delovanjem sistema.
   ¬ RAZNO
+ Težave z emisijami dušikovih oksidov
V kotlovnici bloka imamo instalirana dva kotla Rendamax, tip 2007, vsak ima nazivno moč 290kW, leto izdelave 1995, atmosferski. Po navedbah dobavitelja naj bi imeli ti kotli izpust 145mg/m3 dušikovih oksidov. Energetski servis, ki je opravil meritve nas opozarja, da so te emisije močno prekoračene. Po podatkih, ki smo jih pridobili, naj bi bile te vrednosti v letu 2007 380mg/m3 (kotel 1)in 357mg/m3 (kotel 2), v letu 2008 638mg/m3 (kotel 1) in 428mg/m3 (kotel 2), v letu 2009 pa 240mg/m3 (kotel 1) in 298mg/m3 (kotel 2). Serviser meni, da se te vrednosti ne da znižati na dopustne, ki znašajo 150mg/m3. Prosim za vaše mnenje, ali obstaja možnost znižanja, pa tudi mnenje o meritvah, ki nas po svoje presenečajo, saj smo pričakovali vsakoletno poslabšanje zaradi iztrošenosti, ne pa, da močno nihajo.
V sklopu upravljanja ogrevalnih sistemov podjetja ROBEL ni omenjenih kotlov, zato vam lahko posredujem samo splošne podatke o vzdrževanju in upravljanju atmosferskih kotlov.
Pri atmosferskih kotlih prihaja do nastanka škodljivih emisij v samem plamenu. Količina škodljivih snovi dimnih plinov je odvisna od tipa kotla, stanja plamenika in od same nastavitve izgorevanja (ter predhodno kvalitetno izvedenega servisa).
Do motenj lahko prihaja že zaradi nečistoč (ali tujkov) ob plamenu, ali pa zaradi istrošenosti delov gorilnika. Delovanje izpravnega gorilnika se lahko uravnava samo s kvalitetno nastavitvijo. To je delo serviserja; ob vsakem rednem letnem servisu mora biti podano poročilo o morebitni anomaliji na opremi.
+ Cena zamenjave radiatorja ter radiatorskega ventila
Zanima me cena za menjavo radiatorja, vključno z zamenjavo radiatorskega ventila za kontroliranje temperature.
Ker je vprašanje zelo splošno, vam posredujemo splošne cene zamenjave radiatorja in del, ki so povezana s tem; le-te se spreminjajo glede na:
   ¬ lokacijo objekta (prevozni stroški)
   ¬ tip objekta – družinska hiša ali večstanovanjski objekt (izpust vod iz sistema ali zamrzovanje priključkov)
   ¬ način konzoliranja (stenske ali talne konzole)
   ¬ morebitno predelavo radiatorskih priključkov

Splošni cenik:
   ¬ zamenjava radiatorja (standardne velikosti): delo = 35,00 €
   ¬ zamenjava ventilske garniture (skupaj s termostatsko glavo): delo + material = 44,32 €
   ¬ zamrzovanje radiatorskega priključka = 12,32 €

Postopki:
   ¬ izvede se popis del
   ¬ na podlagi popisa se izdela ponudba
   ¬ na podlagi ponudbe se dogovori končna cena, rok izvedbe in plačilni pogoji
+ Težave pri ogrevanju objekta s TO preko TČ
V hiši imamo vgrajeno TČ zrak-voda v kombinaciji s talnim gretjem. V sobi ne dosežemo želene temperature. Opažamo, da so pretoki skozi cevi majhni. Kaj menite, da je lahko vzrok temu? Zamašitev cevi?
Na razdelilni postaji so nekateri ventili, ki kažejo velikost pretoka po posamezni veji talnega gretja, zapackani in črni. Voda v zalogovniku pa je rdeče rjava.
Kaj bi morali narediti?
Glede na podatke dokončni odgovor ni možen. Posredujem vam nekaj splošnih podatkov za pravilno (in zadovoljivo) delovanje ogrevalnega sistema.
Za kvalitetno (in pravilno) delovanje TO je predvsem pomembna pravilna izvedba talnega razvoda; zadostna dolžina in pravilna razporeditev ogrevalne zanke glede na tip in namembnost prostora (npr. hodnik, dnevna soba, kopalnica,…). Priporočljivo je, da se TO (talno ogrevanje) na objektu izvede po predhodni izdelavi projekta.
Vsak ogrevalni sistem potrebuje kvaliteten in zadosten vir toplote. V vašem primeru je to TČ (toplotna črpalka). Za pravilno delovanje ogrevalnega sistema je ključnega pomena pravilna izbira TČ glede na njeno ogrevalno moč. Predvidevam, da vaša TČ dosega temperaturo 45°C.
V primeru kvalitetne izvedbe TO in primerne TČ je lahko težava v zadostnem pretoku skozi ogrevalno zanko v prostoru, za kar skrbi obtočna črpalka na sekundarnem delu TČ in način vezave TČ, zalogovnika in razdelilcev TO.
Za pregled sistema in nastavitev pretokov priporočamo pomoč izvajalca del ali strokovnjaka, ki obvlada delovanje in uravnavanje sistemov TO.
Ogrevalna voda se spreminja zaradi oksidacij opreme na razvodu, grobi delci pa se izločajo na čistilnem komadu. Priporočamo tudi pregled in čiščenje mrežic čistilnih komadov.
+ Različne temperature cevi
Zakaj je ena cev v dnevni sobi topla, druga pa popolnoma mrzla, medtem ko sta obe cevi v kopalnici topli? Tudi v dnevni sobi sta bili na začetku kurilne sezone obe cevi topli, zdaj pa je ena topla, druga pa ne
Omenjena "težava" se pojavlja na večstanovanjskih objektih. Vertikalne cevi centralnega ogrevanja služijo izključno transportu tople vode do grelnih teles, le-ta pa služijo ogrevanju prostorov.
Pregretost dvižnega in povratnega voda je odvisna od pretočnosti ogrevalne vode skozi zaporne elemente v višje ležečih stanovanjih. Polno pretočnost omejujejo radiatorski termostatski ventili z nameščeno termostatsko glavo. V dneh z višjimi zunanjimi temperaturami bo pretočnost nična, posledično bosta obe cevi hladni.
+ Delci v vodi
Danes sem opazil manjše črne delce ob polnejnju kadi. Ob odstranitvi filtra na pipi je bilo zadaj ogromno črne umazanije podobne katranu. Ko sem odprl vodo brez filtra so ven leteli tudi večji delci (do ~15mm). Zanima me kaj je vzrok za to?
Grobi delci v vodovodni instalaciji so (običajno) ostanki oblog vodnega kamna, ki se izloča od sten vodovodne instalacije ob posegih v sistem na primarnem vodu ali pa na hišnih instalacijah.
Pravega odgovora vam žal ne morem posredovati (niste omenili naslova objekta ter ali se nesnaga pojavlja na H ali na T sanitarni vodi). Glede na omenjeno velikost delcev so le-ti lahko obloge sten akumulatorja TSV.
   ¬ NASVETI
+ Kaj lahko storite sami za nižjo položnico ogrevanja?
Ali je vaša položnica za ogrevanje previsoka? Je v vašem stanovanju v jeseni premrzlo, pozimi pa prevroče? Ali lahko sami storite kaj za to, da bi bila v vašem domu temperatura ves čas prijetna in bi poleg vsega plačevali nižjo mesečno položnico za ogrevanje?
Kar lahko naredite za znižanje položnice, je najprej odvisno od tipa vašega objekta. Seveda pa najbolj zavisi od sredstev, ki jih boste v to vložili. Mi vam ponujamo odgovor za obstoječi objekt ali novogradnjo, upoštevajoč vse možne denarne vložke:
Obstoječi (stari) objekt Novogradnja
¬ zamenjava obstoječega kotla z novim, ustreznejšim kotlom ¬ izvedba nizkotemperaturnega ogrevalnega sistema (talno ogrevanje Multibeton)
¬ ureditev regulacije s časovnimi nastavitvami ¬ če je možno, izvedba toplotne črpalke
¬ če je možno, predeleva razvodov ogrevanja - ločevanje prostorov po namembnosti ¬ izbira alternativnih virov ogrevanja (sonce - sončni kolektorji)
¬ vgradnja radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo  
¬ ogrevanje bivalnih prostorov na 21°C  
¬ pravilno zračenje prostorov  
¬ pomoč strokovnjaka