Naslov

ROBEL, d.o.o.
Kotna ulica 1
3000 Celje, Trnovlje pri Celju
Slovenija

Kontaktne številke

Telefon (+386) 03 428 41 20
Faks (+386) 03 428 41 21
Mobitel (+386) 030 617 078
  (+386) 030 668 648

Delovni čas

Redni delovni čas:
vsak delovni dan od 07.00 do 15.00 ure

Splet

E-pošta: info@robel.si
E-naslov: www.robel.si

Najdete pa nas tudi na PIRS-u.